Tussen 2011 en 2017 zijn werkzaamheden uitgevoerd aan het kanaal Almelo – De Haandrik, om het kanaal geschikt te maken voor zwaardere scheepvaart. Na de werkzaamheden heeft de provincie Overijssel meldingen van schade aan woningen en andere gebouwen langs het kanaal ontvangen.

download samenvatting

download authentieke versie (pdf)

download onderzoeksrapport Deltares (pdf)

download bijlagen onderzoeksrapport Deltares (zip, 310MB)